ศักดิเทพ ทองดียิ่ง (ผู้จัดการ)
205 หาดปากเมง ตำบล ไม้ฝาด อำเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 90150
โทร.089-7340097,088-8947799
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ-นามสกุล: 
E-mail: 
เบอร์โทร: 
หัวข้อ: 
รายละเอียด: