โปรแกรมนำเที่ยว หมู่เกาะทะเลตรัง-ถ้ำมรกต-ถ้ำเลเขากอบ  3 วัน 2 คืน
วันแรก    หมู่เกาะทะเลตรัง –  เกาะม้า –  เกาะเชือก  ถ้ำมรกต  (เกาะมุก)  เกาะกระดาน
08:30 น. เจอกัน ณ.  สำนักงานตรังอันดามันการท่องเที่ยว
09:00 น. เรือออกจากฝั่ง  นำท่านสนุกและเพลิดเพลินตามโปรแกรม ท่องหมู่เกาะทะเล ตรังเรือนำท่านถึงจุดแรกของโปรแกรม
              คือเกาะม้า จุดดำน้ำชมปะการังหลากสี และปลานานาชนิดรอคอยให้ท่านได้ชื่นชม ไกด์ผู้ชำนาญการทางทะเลของเรา
              นำท่านเลือกชมตามจุดที่สำคัญ ต่างๆ /ได้เวลานำท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางสู่เกาะเชือกให้ท่าน ได้ค้นหาที่มาของเกาะ
              แห่งนี้ถึงเกาะเชือกไกด์นำท่านลงดำน้ำ และชื่นชมกับความงามของท้องทะเลที่นี่  ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบไม่แพ้จุดอื่นๆ
              ของทะเลตรังให้ท่านได้ชื่นชมกันจน อิ่มใจเชิญท่านขึ้นเรือบริการอาหารเที่ยงมื้ออร่อยพร้อมเครื่องดื่มและผลไม้จาก
              นั้นเรือนำท่านสู่เกาะมุกที่นี่เป็นเอง เป็นจุดที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความพิศวงของธรรมชาติ  แห่งเดียวของท้องทะเลอัน
              ดามันและเป็น 1 ใน 2 ของโลก นั้นคือถ้ำมรกตไม่นานเรือนำท่านถึงถ้ำมรกต ไกด์ของเราอธิบายการ ที่จะนำท่านลอด
              เข้าไปในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิทถึง 80 เมตรหลังจากนั้นทีมไกด์นำท่าน  ลอยคอลากท่านเข้าไปในถ้ำ  ท่านจะชื่นชมกับ
              ความอัศจรรย์ภายในถ้ำ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก  และพักผ่อนจนอิ่มใจ   ได้เวลาไกด์ลากท่านออกจากถ้ำเพื่อเดินทางไป
              ยังเกาะกระดาน เกาะแห่งความรักที่มาของชื่อ คือเทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร /  บริการเครื่องดื่มและเค้กตรัง  เรือนำท่าน
              สู่เกาะไหงเช็คอินเข้าที่ ที่พักเกาะไหงรีสอร์ทหรือเทียบเท่า / พักผ่อนตามอัธยาศัย
18:00 น. พร้อมกัน ณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท  รับประทานอาหารค่ำพร้อมกัน / พักผ่อนสบายสไตท์ชาวเกาะ  / ตามอัธยาศัย
วันที่สอง เกาะไหง
07:00 น. เจอกัน ณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท รับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน
09:30 น. อิสระ กับการเล่นน้ำชมปะการัง บริเวณ หาดของรีสอร์ท ท่านจะได้สัมผัสปะการังน้ำตื้นและฝูงปลานานาชนิดรอคอย
              ผู้ที่ชื่นชอบโลกใต้ ทะเลอย่างท่านมาสัมผัส
12:00 น. เจอกัน ณ.ห้องอาหารของรีสอร์ท รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันหลังมือเที่ยงเชิญท่านทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
16:30 น. นำท่านเดินเท้าสู่หลังเกาะ เพื่อชมพระอาทิตย์ตกน้ำ
18:00 น. เจอกัน ณ. ห้องอาหารของรีสอร์ท เพื่อรับประทานอาหารมื้อค่ำพร้อมกัน
วันที่สาม  อ่าวนาง - ช้อปปิ้งของฝากตรัง
เช้า         ส่งคณะสู่ภูมิเนาอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร /นำคณะเลือกซื้อของฝากจากตรัง
10:30 น. ส่งคณะกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ
1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,
   ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097