นำเที่ยวหมู่เกาะทะเลตรัง
เกาะกระดาน-ถ้ำมรกต(เกาะมุก)-เกาะม้าเกาะเชือก-เกาะไหง 2 วัน 1 คืน
วันแรก เกาะม้า-เกาะเชือก  ถ้ำมรกต  (เกาะมุก)  เกาะกระดาน - เกาะไหง
09:00 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมง
09:30 น. นำ คณะลงเรือเพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรังเรือนำท่านสู่จุดแรกของโปรแกรม นั้นคือเกาะม้าให้ท่านได้ดำน้ำ                    
              ชมปะการังเจ็ดสี และชื่นชมกับปลาการ์ตูน ที่มาเล่นกับท่านตามที่ท่านดำน้ำชมปะการัง / นำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทาง       
              ไปยังจุดต่อไปคือเกาะเชือก  ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามไม่แพ้จุดแรกให้ท่านได้ลงดำน้ำชมปะการัง สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล
              และชื่นชมกับปลานานาชนิด/นำท่านขึ้นเรือ

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ย์บนเรือ
บ่าย        เรือ นำคณะถึงเกาะมุกจุดที่เป็นไฮไลท์ของท้องทะเลตรัง นั้นคือถ้ำมรกต ซึ่งเป็น Unseen Thailand 
              เรือนำท่านถึงปากทางเข้าถ้ำมรกต ไกด์ทางทะเลของเราอธิบาย ถึงการเข้าไป ภายในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิท ถึง 80 เมตร /
              จากนั้นไกด์นำท่านสู่ภายในถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างบรรจงให้ท่าน ได้ชื่นชม /
              หลังพักผ่อน และถ่ายรูปกับความสวยงารม ของหาดทรายภายในถ้ำ ไกด์นำท่านออกจากถ้ำ  /บริการอาหารว่าง /
              และเรือนำคณะสู่เกาะกระดานซึ่งป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของทะเลตรัง นั้นคือเกาะแห่งความรัก เป็นสถานที่จัดพิธีวิวาห์
              ใต้สมุทรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก / เรือนำท่านถึงเกาะกระดานให้ท่านลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นของเกาะกระดานและให้
              ท่านได้ลงเล่นบนหาดทรายที่สวยงามที่สุดของท้องทะเลตรัง /ได้เวลานำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะไหง
              ซึ่งเป็นที่พัก

15:30 น. ถึงที่พักเกาะไหงรีสอร์ท เช็คอินเข้าที่พัก / พักผ่อนตามสบายสไตล์ชาวเกาะ
18:30 น. รับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท / พักผ่อนตามอัธยาศัย    
วันที่สอง เกาะไหง-ท่าเรือปากเมง
เช้า         รับประทานอาหารเข้า ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท / ให้ท่านได้ชื่นชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
09:30 น. อำลาเกาะไหง  นำคณะขึ้นเรือ เพื่อเดินทางเข้าสู่ฝั่ง
11:00 น. ถึงท่าเรือปากเมง / นำคณะขึ้นรถ จบการบริการ

หมายเหตุ
1. ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2. อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3. สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097