ท่องทะเลตรังวันเดย์ทัวร์ : ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน – เกาะม้า 

09:30 น. เรือออกจากฝั่ง นำท่านสนุกและเพลิดเพลินตามโปรแกรมท่องหมู่เกาะทะเลตรัง เรือนำท่านถึงจุดแรกของโปรแกรม
              คือเกาะม้า จุดดำน้ำชมปะการังหลากสี และปลานานาชนิดที่รอคอยให้ท่านได้ชื่นชม ไกด์ผู้ชำนาญการทางทะเลของ
              เรานำท่าน เลือกชมตามจุดที่สำคัญต่างๆ  / ได้เวลานำท่านขึ้นเรือ  เพื่อเดินทางสู่เกาะเชือกให้ท่าน ได้ค้นหาที่มาของ
              เกาะแห่งนี้ ถึงเกาะ เชือกไกด์ นำท่านลงดำน้ำ และชื่นชมกับความงามของท้องทะเลที่นี่  ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบไม่
              แพ้จุดอื่นๆ ของทะเลตรัง  ให้ท่านได้ชื่นชมกันจนอิ่มใจ
12:00 น. บริการ อาหารเที่ยงมื้ออร่อยพร้อมเครื่องดื่มและผลไม้แบบบุฟเฟ่ย์ บนเรือ  จากนั้นเรือนำท่านสู่เกาะมุกที่นี่เป็นเอง
              เป็นจุดที่ ท่านจะได้ชื่นชมกับความพิศวงของธรรมชาติ  แห่งเดียวของท้องทะเลอันดามัน  และเป็น 1 ใน 2 ของโลก
              นั้นคือถ้ำมรกต ไม่นาน เรือนำท่านถึงถ้ำมรกต ไกด์ของเราอธิบายการที่จะนำท่านลอดเข้าไปในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิท
              ถึง 80 เมตร  หลังจาก นั้นทีมไกด์นำท่านลอยคอลากท่านเข้าไปในถ้ำ  ท่านจะชื่นชมกับความอัศจรรย์ภายในถ้ำ
              ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและพักผ่อน จนอิ่มใจ ได้เวลาไกด์ลากท่านออกจากถ้ำเพื่อ  เพื่อเดินทางไปยังเกาะกระดาน
              เกาะแห่งความรักที่มาของชื่อ คือเทศกาลวิวาห์
              ใต้สมุทร /  บริการเครื่องดื่ม,เค้กตรัง ขนมหวาน

16:30 น. เรือนำคณะถึงท่าเรือ / จบการบริการ

หมายเหตุ
1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,
   ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097