ถ้ำมรกต 4 เกาะทะเลตรัง วันเดย์ทัวร์

ถ้ำมรกต – เกาะเชือก – เกาะกระดาน – เกาะม้า

09:30 น.  เรือออกจากฝั่ง นำท่านสนุกและเพลิดเพลินตามโปรแกรมท่องหมู่เกาะทะเลตรังเรือนำท่านถึงจุดแรกของโปรแกรม

                คือเกาะม้า จุดดำน้ำชมปะการังหลากสี และปลานานาชนิดที่รอคอยให้ท่านได้ชื่นชม ไกด์ผู้ชำนาญการทางทะเลของเรา

                นำท่านเลือกชมตามจุดที่สำคัญต่างๆ / ได้เวลานำท่านขึ้นเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะเชือกให้ท่าน ได้ค้นหาที่มาของ

                เกาะแห่งนี้ถึงเกาะเชือกไกด์นำท่านลงดำน้ำ และชื่นชมกับความงามของท้องทะเลที่นี่ ที่นักท่องเที่ยว ชื่นชอบไม่แพ้

                จุดอื่นๆ ของทะเลตรัง ให้ท่านได้ชื่นชมกันจนอิ่มใจเที่ยง บริการอาหารเที่ยงมื้ออร่อยพร้อมเครื่องดื่มและผลไม้แบบบุฟเฟ่ย์

                บนเรือ จากนั้นเรือนำท่านสู่เกาะมุกที่นี่เป็นเอง เป็นจุดที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความพิศวงของธรรมชาติ แห่งเดียวของ

                ท้องทะเลอันดามัน และเป็น 1 ใน 2 ของโลก นั้นคือถ้ำมรกต ไม่นาน เรือนำท่านถึงถ้ำมรกต ไกด์ของเราอธิบายการที่จะ

                นำท่านลอดเข้าไปในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิทถึง 80 เมตร หลังจากนั้นทีมไกด์นำท่านลอยคอลากท่านเข้าไปในถ้ำ ท่านจะ

                ชื่นชมกับความอัศจรรย์ภายในถ้ำ ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกและพักผ่อนจนอิ่มใจ ได้เวลาไกด์ลากท่านออกจากถ้ำเพื่อ

                เดินทางไปยังเกาะกระดานเกาะแห่งความรักที่มาของชื่อ คือเทศกาลวิวาห์ใต้สมุทร / บริการเครื่องดื่ม,เค้กตรัง ขนมหวาน
16.30 น.  เรือนำคณะถึงท่าเรือ / จบการบริการ
***********************

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการ รวม
-ค่าอาหาร มื้อเที่ยงแบบบุฟเฟย์บนเรือ+อาหารว่าง
-ค่าเรือพร้อมอุปกรณ์
-ค่าธรรมเนียมอุทยาน เฉพาะนักท่องเที่ยว ชาวไทย