เที่ยวพีพี  มาหยา  วันเดย์ทัวร์

โปรแกรม :
08.45 น. รถรับท่านจากโรงแรมที่พัก...เดินทางไปท่าเรือ อ่าวนาง /เดินทางไปเกาะพี พี
               โดยเรือปรับอากาศ
09.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะ พี พี บริการ ชา,กาแฟ,ขนม,ผลไม้ เช่นสัปปะรด บนเรือ
10.00 น. ถึงบริเวณ...หมู่เกาะเกาะพี พีเล ... เรือจอดให้ลงเล่นน้ำสน๊อคเกิล ที่บริเวณปาก
               ทางเข้าอ่าวมาหยา หรือ บริเวณหาดลิง (พ.ค-พ.ย) หลังจากนั้นเรือ จะพาเวียนชม
               ความงดงามของหน้าผาและอ่าวต่างๆของ พี พี เล... เช่น..อ่าวโละซะมะ...อ่าว ปิเละ..
               ผ่านถ้ำรังนกนางแอ่นหรือ ถ้ำ ไวกิ้ง ให้คุณจะได้เก็บภาพที่สวยงาม..จากนั้น..เรือ
               จอด หลังจากนั้นเรือจะเข้าเทียบท่า..ที่อ่าวต้นไทร
12.30 น. รับประทานอาหารเทียงแบบบุฟเฟ่ห์ที่....พี พี ปริ๊นเซส หลังจากนั้นพักผ่อนตาม
               อัธยาศัย..จะเดินชมตลาดที่บนเกาะพี พี ดอน หรือเก็บภาพ..บนเกาะ พี พี ดอน..
               อ่าวโละดาลัม และ อ่าวต้นไทรได้ตามสะดวก
14.00 น. เตรียมตัวขึ้นเรือ...เดินทางกลับ
14.30 น. เรือจะออกจากท่าเรืออ่าวต้นไทร เพื่อเดินทางกลับอ่าวนาง
16.00 น. ถึงท่าเรือที่อ่าวนาง และไปส่งท่านที่โรงแรม
----------------------------------------------------------------------------------
** โปรแกรมทัวร์อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

 

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม
อัตราค่าบริการรวม :
- เรือเร็ว (Speed Boat) ไป-กลับ
- รถรับส่งจากโรงแรมที่พัก(กระบี่) ไป- กลับ ท่าเรือกระบี่
- บริการน้ำดื่มและผลไม้ ฟรีตลอดการเดินทาง
- อาหารกลางวัน
- หน้ากาก ชูชีพ
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
- ไกด์มีประสบการณ์
- ประกันอุบัติเหตุ


* หมายเหตุ *
- เดินทางตั้งแต่ 1 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล