โปรแกรมเที่ยวหลีเป๊ะ  3 วัน 2 คืน
วันแรก ปากบารา-ตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ
09:00 น. พร้อม กันที่ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล เดินทางมุ่งสู่เกาะแห่งประวัติศาสตร์สถานที่คุมขังนักโทษทางการเมือง
              ชมทัศนียภาพอันสวยงามของท้องทะเลอันดามันสวรรค์แดนใต้

11:30 น. ชมศูนย์นิทรรศการศึกษาประวัติศาสตร์ของเกาะตะรุเตา  นำคณะขึ้นจุดชมวิวผาโต๊ะบู รับประทานอาหารเที่ยงบน
              เกาะตะรุเตา

12:00 น. ออกเดินทางสู่เกาะไข่หรือซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล
14:30 น. นำคณะเข้าที่พักยัง เกาะหลีเป๊ะ เล่นน้ำตามชายหาดฝึกการใช้หน้ากากดำน้ำ ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชาวเล
18:30 น. อิ่มอร่อยโดยรับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน
วันที่สอง หินงาม-จาบัง-หินซ้อน-เกาะดง-ราวี
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
08:00 น. นำคณะชมความงามของเกาะหินงามชมหาดหินอันอัศจรรย์หรือหินอาถรรพ์ต้องคำสาป
09:00 น. นำท่านชมปะการังอ่อน 7 สี ที่มีสีสันสวยงามที่เกาะจาบัง เดินทางสู่เกาะหินซ้อนและชมปะการังอ่อนและดาวขนนก
12:00 น. รับประทานอาหารเที่ยวที่เกาะดงและหาดลองกวย (ทะเลแหวกสตูล)
14:00 น. ณ เกาะราวี นำคณะชมปะการังแข็งหลายรูปแบบ อาทิ ปะการังแผ่น เขากวาง,สมอง และชมฝูงปลานานาชนิด
16:00 น. ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับทีพัก
18:30 น. รับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา
08:00 น. อาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคาร
09:00 น. เดินทางกลับปากบารา
12:00 น. ถึงท่าเรียบเรือปากบาราโดยสวัสดิภาพพร้อมรับประทานอาหารเที่ยงที่หาดปากบารา    


หมายเหตุ
1. ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2. อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3. สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097