หลีเป๊ะ-หินงาม-ราวี-ร่องน้ำจาบัง-ลังกาวี  3  วัน  2  คืน
วันแรก ปากบารา –หลีเป๊ะ
10.00 น. คณะทัวร์พร้อมกัน ณ.ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทรอต้อนรับ
11.30 น. นำ คณะเดินทางโดยเรือ Speed Boat เดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารว่างในเรือ แวะถ่ายรูปที่เกาะไข่
              จากนั้นเมื่อถึงเกาะหลีเป๊ะเปลี่ยนเป็นเรือหาง ณ.อ่าวพัทยาเดินทางต่อไปยังเกาะราวี โดยเรือหางนำเที่ยว
              ชมหาดทรายสีขาวเนียนดั่งผงแป้งเล่นน้ำทะเลสีเขียวมรกต ชมฝูงปลานานาพันธุ์  รับประทานเที่ยง (อาหารกล่อง)
              เดินทางสู่เกาะหินงามชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ให้เกาะทั้ง เกาะมีแต่หินที่กลมเกลี้ยงพร้อมรับฟัง
              ประวัติความเป็นมาและความเชื่อต่างๆ ของเกาะหินงาม จากนั้นดำน้ำดูปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์ สัมผัสฝูงปลาหลากสีสรรค์
              ที่วนเวียนอยู่ข้างตัวที่ ร่องน้ำจาบัง

17.00 น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ เก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พักทำภารกิจส่วนตัว
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง หลีเป๊ะ -ลังกาวี
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า พร้อมเก็บสัมภาระเตรียมเดินทาง
09.30 น. อำลา....เกาะหลีเป๊ะ นำคณะนั่งเรือสปีทโบ้ทเดินทางสู่เกาะลังกาวี
10.30 น. ถึง เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางนำคณะเดินทางสู่ Cable Car ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้านั่งกระเช้าลอยฟ้า
              ที่ทันสมัยซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำ ทะเลกว่า710 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Chincang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติ
              เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอันดามันจากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ
              สายลม และท้องทะเลสีคราม

11.00 น. อาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเข้าชมสัตว์น้ำที่Under Water World ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์
              ชนิดใหม่แห่งนี้ ปลาปิรันยา “ฝูงมฤตยูแห่งท้องน้ำ” นกเพนกวิน ความน่ารักจากดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ งูอนาคอนด้า
              นกฟลาเมงโก้และปลาทะเลนานาชนิด เลือกซื้อเครื่องยาจี น้ำหอม  รังนก ฯลฯในห้าง Zon Skopping Paradlse
              พิพิธภัณฑ์มหาธีร์อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของ ที่ระลึกจากนานาอารยประเทศ
              ที่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างๆได้ถูกรวบรวมเก็บ รักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงามพิพิธภัณฑ์มหาธีร์อดีตนายกรัฐมนตรี
              ประเทศ มาเลเซีย ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกาส ต่างๆ
              ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีเช่นเหล้า บุหรี่,โรตี,แชมพูนมแพะ
              ช้อคโกแลต เครื่องครัวฯลฯ

19.00 น. อาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้น เช็คอินเข้าสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ลังกาวี -ตำมะลัง
07.00 น. อาหารเช้า ณโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเยี่ยมชมนมัสการสุสานพระนางมัสสุรีหรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งลังกาวี เจ็ดชั่วโคตร
              ให้คณะได้ขอพรจากพระนางมัสสุรีเพื่อความเป็นสิริมงคล.

10.00 น. คณะ เดินทางสู่ท่าเรือกัวฮ์ .เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่นพร้อมถ่ายภาพคู่กับ “ดาตารันลัง”  
              พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก... หรือใครจะ เพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษี
              บริเวณท่าเรือกัวฮ์   ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้ออาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง  เสื้อผ้า ฯลฯ

12.00 น. เดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ
14.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
1. ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2. อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3. สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097