โปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะทะเลตรัง 3 วัน  2  คืน

ตรัง   : เกาะกระดาน–ถ้ำมรกต(เกาะมุก)–เกาะม้า เกาะเชือก  
กระบี่ : อ่าวนาง-เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก ถ้ำหาดพระนาง
วันแรก หมู่เกาะทะเลตรัง –  เกาะม้า –  เกาะเชือก  ถ้ำมรกต  (เกาะมุก)  เกาะกระดาน
09:00 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมง
09:30 น. นำ คณะลงเรือ เพื่อท่องหมู่เกาะทะเลตรัง เรือนำท่านสู่จุดแรกของโปรแกรมนั้นคือเกาะม้า ให้ท่านได้ดำน้ำชมปะการัง
               เจ็ดสี และชื่นชมกับปลาการ์ตูนที่มาเล่นกับท่านตาม ที่ท่านดำน้ำชมปะการัง / นำคณะขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดต่อ
               ไปคือเกาะ เชือก  ซึ่งเป็นจุดที่สวยงามไม่แพ้จุดแรก ให้ท่านได้ลงดำน้ำชมปะการัง สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล และชื่นชม
               กับปลานานาชนิด / ได้เวลานำท่านขึ้นเรือ

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ย์บนเรือ  (1)
บ่าย         เรือ นำคณะถึงเกาะมุกจุดที่เป็นไฮไลท์ของท้องทะเลตรัง นั้นคือถ้ำมรกต ซึ่งเป็น Unseen Thailand  เรือนำท่านถึง
               ปากทางเข้าถ้ำมรกต ไกด์ทางทะเลของเราอธิบาย ถึงการเข้าไปภายในถ้ำซึ่งมีความมืดสนิท ถึง 80 เมตร / จากนั้นไกด์
               นำ ท่านสู่ภายในถ้ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างบรรจงให้ท่าน ได้ชื่นชม / หลังพัก
               ผ่อน และถ่ายรูปกับความสวยงามของหาดทรายภายในถ้ำ ไกด์นำท่านออกจากถ้ำ  /บริการอาหารว่าง / และเรือนำคณะ
               สู่เกาะ กระดานซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงของทะเลตรังนั้นคือ เกาะแห่งความรักเป็นสถานที่จัดพิธีวิวาห์ใต้สมุทรที่มีชื่อเสียง
               ไปทั่วโลก เรือนำท่านถึงเกาะกระดานให้ท่านลงดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นของเกาะกระดานและให้ ท่านได้ลงเล่นบนหาด
               ทรายที่สวยงาม ที่สุดของท้องทะเลตรัง/ได้เวลานำคณะเรือ เพื่อเดินทางกลับท่าเรือ / เช็คอินเข้าที่พัก รีสอร์ท

16:00 น. เรือนำคณะถึงท่าเรือปากเมง  เช็คอินเข้าที่พัก รีสอร์ท
18:00 น. รับประทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกัน
วันที่สอง อ่าวนาง -เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ ทะเลแหวก ถ้ำหาดพระนาง  เช้า /เที่ยง/เย็น
เช้า         อาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร /  ออกเดินทางสู่จังหวัดกระบี่
09:30 น. ถึงอ่าวนาง นำคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ถ้ำพระนาง
10:00 น. เดินทางสู่เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ 3 เกาะนี้มีจุดเด่นที่หาดทรายของ 3 เกาะ เชื่อมติดกันและเป็นที่มาของทะเล แหวก
11:00 น. เดินทางสู่แหล่งดำน้ำดูปะการังอีกจุดหนึ่งคือเกาะไก่ ท่านจะได้พบกับฝูงปลาหลากหลาย
11:30 น. เดินทางสู่เกาะยาวะซัมเป็นเกาะที่ขึ้นขื่อสำหรับดำน้ำดูปะการังเพราะแหล่งดำน้ำนี้เป็นที่มีปะการังเพิ่งฟื้นตัวใหม่ที่สมบูรณ์
              พร้อมกับพันธ์ปลาที่หาดูได้ยาก

12:00 น. พักรับประทานอาหาร ณ เกาะปอดะ
13:00 น. เดินทางสู่ เกาะแดง เพื่อเล่นน้ำดูปะการัง
13:45 น. เดินทางสู่เกาะห้อง เพื่อเข้าชมสถานที่เรียกว่า (Island of room ) แต่ภายในผสมผสานป่า  
              โกงกางกับหุบเขาแห่งท้องทะเลและธรรมชาติสมบูรณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
14:30 น. เล่นน้ำ ดูปะการัง สำหรับเกาะผักเบี้ยว จะเป็นปะการังที่ฟื้นตัวใหม่ทำให้ดูมีสีสันสดใส และให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติ
              แบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน และยังได้ศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะห้อง พักผ่อนเล่นน้ำตามสบาย และ
              ในบริเวณนี้ ยังมีนกเงือก ซึ่งเป็นนกที่หาดูได้ยากในบัจจุบันนี้

16:30 น. เดินทางกลับอ่าวนาง / นำคณะเช็คอินเขาที่พักโรงแรม
วันที่สาม  เมืองตรัง - ช้อปปิ้งของฝาก
เช้า         ส่งคณะสู่ภูมิเนาอาหารเช้า  ณ ภัตตาคาร /นำคณะเลือกซื้อของฝากจากกระบี่
10.30น.   ส่งคณะกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ
1.อัตราค่าบริการรวม : ค่าเรือ,อาหารกลางวัน บุฟเฟ่ย์,อาหารว่าง,หน้ากาก (สนอร์เกิล),ชูชีพ,มัคคุเทศก์,
   ค่าธรรมเนียมอุทยาน,ประกันการเดินทาง
2.อัตรานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย, โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาสที่เหมาะสม
3.สนใจโปรแกรมทัวร์นี้ ติดต่อตรังอันดามันการท่องเที่ยว โทร 089-7340097