ปรแกรมเที่ยวภูเก็ต  เกาะพีพี  อ่าวมาหยา  เกาะไข่  3 วัน 2 คืน

  

วันแรก : รับจากสนามบิน+ทัวร์รอบเมืองภูเก็ต+เช็คอินเข้าที่พัก   

เช้า          รอรับที่สนามบิน พาชมเมืองภูเก็ต เดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง ชมย่านตึกเก่าชิโนโปตุกีส แวะซื้อของ ฝากจากเมืองภูเก็ต

เที่ยง           บริการอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระคู่บ้านคู่เมืองผ่าน หาดราไวย์และจุดชมวิว 3 อ่าว 

                ส่งท้ายด้วยแหลมพรหมเทพ

เย็น              เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมป่าตองลอดจ์หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง : ทริปดำน้ำ  พีพี+อ่าวมาหยา+เกาะไข่  

 

08.00 น.      รับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ 

09.00 น.      ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำ

10.00 น.      แวะอ่าวมาหยา ดำผิวน้ำที่อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการัง

11.30 น.      แวะอ่าวปิเละ เล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผ่านถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล

12.00 น.      แวะหาดลิง ชมลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะจำนวนมากเล่นกับนักท่องเที่ยว

12.30 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.30 น.      ออกเดินทางสู่เกาะไข่นอก

15.00 น.      พักผ่อนที่เกาะไข่ เกาะเล็กๆที่มีปลานานาชนิดเป็นจำนวนมาก ก่อนเดินทางกลับที่พัก

17.00 น.      ส่งกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม : ส่งกลับสนามบิน     

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  อิสระจนกว่าส่งกลับสนามบิน

                     *********************************************************

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม

  •  บริการรถรับ-ส่งสนามบิน และนำเที่ยวตามโปรแกรม

  •  อาหาร 4 มื้อ

  •  ทัวร์รอบเมือง

  •  ห้องพัก 2 คืน โรงแรมป่าตองลอดจ์หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  •  อุปกรณ์ดำน้ำ+ชูชีพ

  •  ไกด์นำเที่ยว

  •  ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท