โปรแกรมเที่ยวภูเก็ต  อ่าวพังงา  เกาะปันหยี  3  วัน  2  คืน

 

วันแรก : ชมเมืองภูเก็ต                                                  

เช้า     รอรับสนามบิน แวะนมัสการและชมพระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต

           และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต "ย่านตึกเก่า" สไตล์ ชิโนโปรตุเกส

           ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส ชมบรรยากาศของเมืองภูเก็ตบนยอดเขารัง ยอดเขาที่เป็นจุดชมวิว

           ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภูเก็ต 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นให้เลือกซื้อของฝากจากภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบภูเก็ต, ผลิตภัณฑ์จาก

           เม็ดมะม่วงหิมพานต์, เครื่องประดับ ผลิตจากมุกภูเก็ตแท้ๆ จากนั้นเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

           พระคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ตอันศักดิ์สิทธิ์จากครั้งอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน เดินทางผ่านหาดราไวย์ และจุดชมวิว 3 อ่าวแบบ

          “พระจันทร์เสี้ยว” เป็นจุดชมทิวทัศน์ยอดนิยมอีกจุดหนึ่ง จากนั้นพาไปชมบรรยากาศของแหลมพรหมเทพ

           แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก 

เย็น     เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมป่าตองลอดจ์หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง : ชมอ่าวพังงา - เกาะปันหยี  - เขาพิงกัน                         

 เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์ พร้อมนำกระเป๋าติดตัวไปด้วย รถรอรับจากล็อบบี้โรงแรม

                  เพื่อเดินทางไปยังจังหวัดพังงา เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา แวะไปนมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ 

                  เดินทางถึงท่าเรือจากนั้นลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ พร้อมเที่ยวอ่าวพังงา ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

                  ของอ่าวพังงา ท่ามกลางป่าโกงกาง แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ชมความ

                  ประหลาดของเขาตะปู และล่องเรือผ่านถ้ำลอด ได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา และเกาะรูปร่างแปลกตา 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี หมู่บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน หลังอาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก

                 พื้นเมืองได้แก่ น้ำพริกกุ้งเสียบ กุ้งเสียบสามรส กะปิ หรือจะเป็นเครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอย

15.00 น.    ส่งท่านถึงสนามบินภูเก็ต และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

วันที่สาม : ส่งกลับสนามบิน                                                                          

                                                     ***********************************

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถาม

อัตราค่าบริการนี้รวม

- บริการรถรับ-ส่งสนามบิน และนำเที่ยวตามโปรแกรม

อาหาร 4 มื้อ

ทัวร์รอบเมือง

ห้องพัก 2 คืน โรงแรมป่าตองลอดจ์หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

อุปกรณ์ดำน้ำ+ชูชีพ

ไกด์นำเที่ยว

ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท